Cookie Preferences
close

We may use and track cookies, local storage, your IP address and similar technologies to improve the user experience of this site and to understand how it is used. Read more in our privacy policy.

Klacht indienen

Heb je klachten over Winc Academy (bijv. over de opleiding, het lesmateriaal, de docenten) stuur dan een mail naar learneradmin@wincacademy.nl. Je ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

‍Binnen 4 weken zal er een reactie komen op je bericht. Deze klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Bij niet in behandeling nemen, krijg je hierover binnen 4 weken bericht. De klacht wordt in 6 weken afgehandeld door een onafhankelijke medewerker.

Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan word je hiervan binnen deze vastgestelde termijn op de hoogte gebracht, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien krijg je een indicatie wanneer wij met uitsluitsel kunnen komen.

Indien u op enig moment van mening bent dat uw klacht niet passend wordt behandeld, heeft u de mogelijkheid om de kwestie te escaleren door een beroep in te dienen bij de Stichting Geschillencommissie voor Onderwijs waar wij aan verbonden zijn door middel van ons lidmaatschap met het NRTO. Zij zullen een onbevooroordeelde oplossing bieden welke bindend is voor Winc Academy. Eventuele Consequenties worden binnen twee weken afgehandeld. Uw klacht zal voor een jaar bewaard worden.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

-->