Cookie Preferences
close

We may use and track cookies, local storage, your IP address and similar technologies to improve the user experience of this site and to understand how it is used. Read more in our privacy policy.

Data Privacy en Klachtenafwikkeling

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 januari 2024.

Jouw privacy is voor Winc Academy B.V. (hierna: Winc Academy) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving  met betrekking tot privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Winc Academy is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Goed om te weten is dat Winc Academy geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming. En dat er in geen enkel geval gevraagd wordt om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Aanmelden voor opleiding

Via onze website www.wincacademy.nl kan je je aanmelden voor een van onze opleidingen of voor een gratis webinar.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • E-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om de meest relevante opleiding voor jou te bepalen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van de overeenkomst die wij met jou aangaan. Wij bewaren deze informatie zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou wordt gesloten. Als er binnen 12 maanden geen overeenkomst tot stand komt, verwijderen wij de gegevens binnen een maand.

Deelnemen aan opleiding

Als je aan één van onze opleidingen deelneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De gegevens die je hebt opgegeven bij je aanmelding voor de opleiding
 • Opleidingsvoortgang
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Werkgever
 • Eventuele correspondentie tussen jou en Winc Academy.

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij jou de opleiding niet aanbieden. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst; maar maximaal voor 2 jaar. 

‍Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Daarmee maken wij een account voor je aan, waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam of e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord; maar maximaal 2 jaar. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Zelfgekozen gebruikersnaam
 • Zelfgekozen wachtwoord

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze persoonsgegevens, totdat je je account opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Jouw account

Nadat je je geregistreerd hebt, kun je inloggen op jouw eigen account en heb je toegang tot jouw eigen omgeving, waar je bijvoorbeeld jouw ingeplande opleidingen kunt inzien .

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Accountgegevens
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Taal
 • Tijdszone
 • Profielfoto
 • Opleidingsvoortgang in percentage van afronding van de opleiding en ingelogde tijd in de leeromgeving
 • Certificeringen
 • Door jou geüploade documenten
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van je bio
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens, totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt je accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt in jouw beheeromgeving.

Persoonlijkheidstest uitvoeren

Via https://test.wincacademy.nl/persoonlijkheidstest/ kan je een persoonlijkheidstest uitvoeren om te kijken of programmeren wel iets voor jou is.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Uitkomst test

We gebruiken deze gegevens om je per e-mail een gepersonaliseerd advies te versturen over onze producten en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot 12 maanden na de test. Als je je naar aanleiding van de test aanmeldt, kunnen we de ingevulde gegevens bewaren zolang de overeenkomst tussen jou en ons duurt; maar maximaal 2 jaar. 

Tevens verwerken we dezelfde persoonsgegevens voor o.a. marketing- en lead generation tools, zoals webinars en brochures. 

‍Verzenden van nieuwsbrieven en marketing gerelateerde emails

Wij hebben een nieuwsbrief en mail flows en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je maandelijks nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

We gebruiken deze gegevens om je per e-mail onze nieuwsbrief en/of marketing gerelateerde e-mails te sturen. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je je afmeldt. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reclame

Als je ooit een opleiding bij ons hebt gevolgd, willen we jou graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Als we dat doen, gebeurt dit per e-mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Afgenomen product(en)

Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang wat wij hebben bij het informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar na de beëindiging van de laatst gevolgde opleiding. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Contact

Op onze website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden, nadat wij voor het laatst contact met je gehad hebben, omdat we er zeker van willen zijn dat we je vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie gestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt via het systeem Recruitee. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Dit doen wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Jouw sollicitatie gegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar na einde sollicitatieprocedure bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatie gegevens in het personeelsdossier.

Een social media- en internet onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor je naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin sprake is van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verstrekken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Je hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Het gaat daarbij om de volgende categorieën van partijen:

 • IT-leverancier
 • Hostingpartij
 • Zelfstandige, ingehuurde docenten
 • Leverancier assessments en testen
 • Eventueel je werkgever
 • Cookiedienstverleners

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via de privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De route die je hebt afgelegd om op de website terecht te komen

Wij gebruiken cookies met het volgende doeleinden:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Functionele en analytische cookies kunnen worden geplaatst zonder dat toestemming noodzakelijk is. Tracking cookies kunnen worden geplaatst met toestemming. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

 • Google Analytics - Google Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring
 • Google Tag Manager - Google Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring
 • Facebook Custom Audience - Facebook Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring
 • Facebook Connect - Facebook Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring
 • LinkedIn Ads - LinkedIn Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring
 • LinkedIn Analytics - LinkedIn Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring
 • HubSpot - HubSpot, Inc., Verenigde Staten - Privacyverklaring
 • Hubspot Forms - HubSpot, Inc., Verenigde Staten - Privacyverklaring

Wij hebben met bovengenoemde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Hoe zit het met bewaartermijnen en verwijdering van cookies?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode (sessie) automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Hoe kan ik cookies in- en uitschakelen?

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser.

Social Media Buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social media pagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de sociale medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 • Facebook (privacyverklaring)
 • Twitter (privacyverklaring)
 • LinkedIn (privacyverklaring)
 • Instagram (privacyverklaring)

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mochten wij een datalek vinden, dan maken wij indien nodig een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast wordt het UWV onmiddellijk geïnformeerd indien het over data gaat die het UWV betreft.

Jouw rechten

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, en maximaal 2 jaar. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via welkom@wincacademy.nl. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto onzichtbaar maakt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. Als wij niet aan je gegevens kunnen voldoen, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaarplicht, zullen we je daarvan ook tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Heb je klachten over Winc Academy (bijv. over de opleiding, het lesmateriaal, de docenten) stuur dan een mail naar learneradmin@wincacademy.nl. Je ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

‍Binnen 4 weken zal er een reactie komen op je bericht. Deze klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Bij niet in behandeling nemen, krijg je hierover binnen 4 weken bericht. De klacht wordt in 6 weken afgehandeld door een onafhankelijke medewerker.

Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan word je hiervan binnen deze vastgestelde termijn op de hoogte gebracht, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien krijg je een indicatie wanneer wij met uitsluitsel kunnen komen.

Indien u op enig moment van mening bent dat uw klacht niet passend wordt behandeld, heeft u de mogelijkheid om de kwestie te escaleren door een beroep in te dienen bij de Stichting Geschillencommissie voor Onderwijs waar wij aan verbonden zijn door middel van ons lidmaatschap met het NRTO. Zij zullen een onbevooroordeelde oplossing bieden welke bindend is voor Winc Academy. Eventuele Consequenties worden binnen twee weken afgehandeld. Uw klacht zal voor een jaar bewaard worden.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

-->