STAP-budget: aanmelden op 1 mei 2023
7
dagen.
7
uur.
3
min.
0
sec.
Winc Academy B.V.

Privacy- en cookie verklaring

Mac seated on couch with laptop on his lap

Privacy- en cookieverklaring Winc Academy B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 3 september 2020

Jouw privacy is voor Winc Academy B.V. (hierna: Winc Academy) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Winc Academy is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Aanmelden voor opleiding

Via onze website www.wincacademy.nl kan je je aanmelden voor een van onze opleidingen of een gratis webinar.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Deze gegevens hebben wij nodig om de meest relevante opleiding voor jou te bepalen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van de overeenkomst die wij met jou aangaan. Wij bewaren deze informatie zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou wordt gesloten. Als er binnen 12 maanden geen overeenkomst tot stand komt verwijderen wij de gegevens binnen een maand.

Deelnemen aan opleiding

Als je aan één van onze opleidingen deelneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij jou de opleiding niet aanbieden. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Daarmee maken wij een account voor je aan, waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam of e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze persoonsgegevens, totdat je je account opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.


Jouw account

Nadat je je geregistreerd hebt, kun je inloggen op je account en heb je toegang tot jouw eigen omgeving, waar je bijvoorbeeld jouw ingeplande opleidingen in kunt zien.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens, totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt je accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt in jouw beheeromgeving.


Persoonlijkheidstest uitvoeren

Via https://test.wincacademy.nl/persoonlijkheidstest/ kan je een persoonlijkheidstest uitvoeren om te kijken of programmeren wel iets voor jou is.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

We gebruiken deze gegevens om je per e-mail een gepersonaliseerd advies te versturen over onze producten en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot 12 maanden na de test. Als je je naar aanleiding van de test aanmeldt kunnen we de ingevulde gegevens bewaren zolang de overeenkomst tussen jou en ons duurt.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je maandelijks nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reclame

Als je ooit een opleiding bij ons hebt gevolgd willen we jou graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Als we dat doen gebeurt dit per e-mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang wat wij hebben bij het informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar na de beëindiging van de laatst gevolgde opleiding. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.


Contact

Op onze website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden, nadat wij voor het laatst contact met je gehad hebben, omdat we er zeker van willen zijn dat we je vraag of klacht goed hebben afgehandeld.


Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij ter voorbereiding op het eventuele sluiten van een arbeidsovereenkomst. Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.


Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op je naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.


Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

Met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Het gaat daarbij om de volgende categorieën van partijen:

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via de privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij gebruiken cookies om:

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Google Analytics - Google Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring

Google Tag Manager - Google Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring

Facebook Custom Audience - Facebook Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring

Facebook Connect - Facebook Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring

LinkedIn Ads - LinkedIn Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring

LinkedIn Analytics - LinkedIn Ireland Ltd., Ierland - Privacyverklaring

HubSpot - HubSpot, Inc., Verenigde Staten - Privacyverklaring

Hubspot Forms - HubSpot, Inc., Verenigde Staten - Privacyverklaring

Wij hebben met bovengenoemde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.


Hoe zit het met bewaartermijnen en verwijdering van cookies?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode (sessie) automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.


Hoe kan ik cookies in- en uitschakelen?

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser.


Social Media Buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mochten wij een datalek vinden, dan maken wij indien nodig een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast wordt het UWV onmiddellijk geïnformeerd indien het over data gaat die het UWV betreft.


Jouw rechten

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto onzichtbaar maakt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. Als wij niet aan je gegevens kunnen voldoen, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaarplicht, zullen we je daarvan ook tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Heb je klachten over Winc Academy (bijv. over de opleiding, het lesmateriaal, de docenten) stuur dan een mail naar welkom@wincacademy.nl. Je ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.


Binnen 4 weken zal er een reactie komen op je bericht. Deze klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Bij niet in behandeling nemen, krijg je hierover binnen 4 weken bericht. De klacht wordt in 6 weken afgehandeld door een onafhankelijke medewerker.

Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan word je hiervan binnen deze vastgestelde termijn op de hoogte gebracht, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien krijg je een indicatie wanneer wij met uitsluitsel kunnen komen.

Mochten wij ondanks zorgvuldigheid toch niet tot een oplossing komen dan kun je je klacht voorleggen bij een onafhankelijke derde, te weten Celeste ten Broeke via klachten@wincacademy.nl. Uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor Winc Academy bindend. Eventuele consequenties worden door Winc Academy snel afgehandeld. Klachten worden geregistreerd en twaalf maanden bewaard.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Contactgegevens

Winc Academy B.V.
James Wattstraat 77L
1097DL Amsterdam


E-mailadres: welkom@wincacademy.nl

Telefoonnummer: +31 (0)88 16 60 316


KvK-nummer: 73031178
BTW nummer: BTW 8593.27.401


This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Vragen over de privacy- en cookieverklaring?

Stuur een mail naar welkom@wincacademy.nl of bel +31 (0)88 16 60 316.